Дневни лист: Од 1. сијечња 2009. у Федерацији почиње примјена Закона о порезу на доходак, којим ће се на јединствен начин опорезивати доходак по порезној стопи од 10 посто.

Законом о порезу на доходак прописан је минимални неопорезиви доходак – приход од 300 мјесечно, односно 3.600 марака годишње као основни особни одбитак. Примјеном овог закона пораст ће примјена Закона о порезима у жупанијама.