Независне новине: Савјет министара БиХ након десет мјесеци јуче је одобрио исплату накнада за рад у комисијама за полагање стручних и правосудних испита.

У Министарству финансија и трезора БиХ потврдили су да у овој години ниједном члану ових комисија нису исплатили накнаду, иако су редовно радили у овим комисијама. До застоја исплате дошло је када је Савјет министара усвојио одлуку која је пооштрила критеријуме за формирање комисија и исплате накнада члановима. Накнаде за рад до сада су исплаћиване само члановима комисија за избор државних службеника.

Одвојити управне одборе од комисија

Министарство правде БиХ предложило је критеријуме за одређивање висине и начин исплате накнада за рад у управним, надзорним одборима и радним тијелима.У Министарству финансија и трезора БиХ сугеришу да се управни одбори одвоје од радних тијела, односно различитих комисија јер се управна тијела често формирају у складу са законима који регулишу рад појединих институција. Тренутно су накнаде за рад у управним и надзорним одборима бх. институција регулисане интерним актима и велике су разлике у накнадама.

Према јучерашњој одлуци Савјета министара БиХ, накнаде за рад чланова комисија за полагање стручног испита су од 15 до 50 КМ. Кандидати који полажу овај испит плаћају 100, односно 400 КМ и овај новац уплаћује се у буџет институција БиХ. Накнаде за рад чланова Комисије за полагање правосудног испита су од 30 до 120 КМ, а кандидати плаћају за полгање овог испита 880 КМ.

Раније су из Министарства финансија и трезора упозорили да су под сталним притисцима јер из свих институција инсистирају да се формирају различите комисије, те да се чланству исплаћују накнаде за рад. Ову ситуацију требала би ријешити нова одлука на којој већ неколико мјесеци раде у Министарству правде БиХ, али су у Министарству финансија имали низ примједби на нацрт одлуке. Једна од примједби је да нема ни приближне процјене колико би се годишње новца издвајало за рад у комисијама.

"Сугерирамо предлагатељу да на бази података из претходног раздобља изврши процјене потребних средстава за рад тијела која имају континуитет у раду", пише у мишљењу Министарства финансија.

Управо су комисије за полагање стручних и правосудних испита тијела која имају континуитет у раду, док се јавним набавкама баве институције појединачно, а од идуће године то ће радити Служба за заједничке послове институција БиХ.