Независне новине: Влада РС утврдила је на посљедњој сједници Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, јер у закону није прецизно  дефинисано шта се подразумијева под општим, а шта под посебним условима за запошљавање и рад инвалида.

„То је проузроковало избјегавање обавезе запошљавања инвалида за субјекте који су по овом закону обавезни да запошљавају инвалиде“, рекла је Срни шеф Бироа Владе РС за односе с јавношћу Вера Сајић.

Она је навела да запошљавање под посебним условима подразумијева обавезно запошљавање инвалида у органима државне управе, правосуђа и другим државним органима, те органима јединица локалне самоуправе, јавним службама, установама и јавним предузећима.

„Осим тога, овим измјенама прописује се да средства посебног доприноса послодавац уплаћује на рачун јавних прихода РС, а не на рачун Фонда за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са инвалидитетом, чиме ће се постићи контрола уплате од стране Пореске управе, а самим тим обезбиједити већа средства за запошљавање лица са инвалидитетом“, истакла је Сајићева.