Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Информационе технологије, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Записника са састанка Надзорног тима одржаног 03. 07. 2008. године;

2. Избор предсједавајућег Надзорног тима 

3. Информисање о пројектима ИТ реформске области

4. Планирање даљњих активности

биће одржан у петак 26.09.2008. године, са почетком у 11 часова, у просторијама Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Булевар мира 1, Брчко.

Радни материјали за овај састанак доступни су у секцији за регистроване кориснике – Материјали надзорних тимова .