Независне новине: САРАЈЕВО – У оквиру  ребаланса буџета ФБиХ за ову годину, који би за сједницу Владе ФБиХ требало да буде припремљен почетком наредног мјесеца, неће бити смањења плата и давања за социјалне категорије. Ово је јуче потврдио Емир Силајџић, помоћник за буџет у Министарству  финансија ФБиХ.

“Расходи ће бити линеарно смањени за сва 34 корисника буџета ФБиХ, али плате и социјална давања нећемо смањивати“, рекао је Силајџић и напоменуо да ће ипак бити смањења “укупних“ давања за плате, али тамо гдје су појединачни буџети планирани за број упосленика већи од стварног броја.