Независне новине: БАЊАЛУКА – Пореска управа Републике Српске наплатила је у првих седам мјесеци ове године 999,5 милиона КМ јавних прихода.Од овог износа 984 милиона КМ односи се на директне порезе, што је за 30,67 одсто више у односу на исти период 2007. године. Пореска управа РС наводи да је највећи пораст наплаћених директних пореза остварен по основу пореза на добит и то за 79,26 одсто. Забиљежено је повећање и по основу осталих прихода, опћинских органа управе, прихода од давања на експлоатацију природних ресурса, студентске уписнине и школарине, таксе из принудне наплате и то за 51,64 одсто. Раст од 41,58 одсто забиљежен је и код прихода наплаћених по основу казни за прекршаје и трошкове прекршајног поступка, саобраћајне прекршаје, а повећала се и наплата осталих директних пореза, као што су приходи по основу такса и накнада за 22,36 одсто.

Прикупљени приходи фондова социјалног осигурања за седам мјесеци ове године износе 550,10 милиона КМ и већи су за 29 одсто у односу на укупно наплаћене приходе фондова у истом периоду 2007. године.