Независне новине: САРАЈЕВО – БиХ касни у успостави ефикасног система координације и размјене података између полицијских агенција у земљи, што је један од услова за либерализацију визног режима за грађане БиХ. Ово је потврдио Самир Ризво, шеф преговарчког тима за либерализацију визног режима. „Европска комисија од нас тражи да успоставимо ефикасан систем коордианције рада и размјене података између свих полицијских агенција у БиХ. Договора још нема, иако је то један од услова. То је прилично политичко питање које ми у експертском тиму не можемо ријешити“, казао је Ризво.

БиХ ће од 1. септембра ове године Европској комисији доставити извјештај о спремности за укидање виза, у којем ће бити анализирано стање у свакој од области које су обухваћене смјерницама за укидање виза. У извјештају ће бити констатирано да каснимо с успоставом система координације између полицијских агенција.

„Извјештај у којем ћемо детаљно опистати стање по сваком од постављних питања сигурно ћемо доставити на вријеме, односно до 1. септембра. Европска комисија ће нам средином новембра доставити уговор, у којем ће прецизно набројати шта морамо урадити у свакој области. Тада ћемо моћи и прецизирати рок за испуњавање свих обавеза“, рекао је Ризво. ЕУ одобрила је у мају ове године почетак преговора о укидању виза за грађане БиХ. У јуну са домаћим властима достављене смјернице за укидање виза којим се тражи увођење биометријских пасоша, контрола миграција, границе, борба против организираног криминала.