Независне новине: САРАЈЕВО – У институцијама БиХ ради на стотине службеника по уговору о дјелу, док је према систематизацији упражњен значајан број радних мјеста, забиљежили су државни ревизори.

Само у Уреду за законодавство БиХ у 2007. години 15 особа радило је по уговору о дјелу, док их је деветоро у сталном радном односу.

"Тако је од укупно 15 ангажираних извршилаца у 2007. години за материјално-финансијске и послове књиговодства било ангажирано шест особа у првој, а пет у другој половини године, док је за послове писарнице, протокола и архиве било ангажирано шест особа у различитим периодима године, од чега су за наведене послове током цијеле године била ангажирана два лица непрекидно", пише у ревизорском извјештају о пословању Уреда за законодавство БиХ.

У Канцеларији за ревизију сматрају да се због недостатка простора и неадекватне динамике запошљавања приступало привременим рјешењима ангажовања путем закључивања уговора о дјелу.

"Оваквим начином закључивања уговора са запосленима из других институција смањује се ефикасност у обављању послова. Закључивање уговора са више извршилаца за исте или сличне послове не омогућава утврђивање количине и квалитета рада сваког од ангажованих, нити утврђивање одговорности код евентуалних неизвршавања дефинисаних послова", пишу ревизори.

Јакоб Финци, директор Агенције за државну службу БиХ, каже да они немају ингеренције за запошљавање по уговору о дјелу који може бити закључен максимално на три мјесеца.

"Међутим, ти се уговори стално продужавају. Има ситуација када је неопходно ангажовати службеника по уговору о дјелу ако је у питању дуго боловање, породиљско одсуство или друге оправдане ситуације. Постоји на ниову државе инспекцијска управа и она би тиме требало да се бави", сматра Финци.

Док се челници бх. институција правдају спорим процедурама за запошљавање, Финци каже да је закон омогућио да се у вријеме конкурсне процедуре ангажује особа по уговору о дјелу.