Независне новине: БАЊАЛУКА – У новом административном центру Владе РС ступила је на снагу Одлука о кућном реду којом, између осталог, запосленима није дозвољено да примају приватне посјете, те да се непотребно задржавају по ходницима и туђим канцеларијама.Одлуку о кућном реду у понедјељак је донијела Службе за заједничке послове Владе РС, а запослени на посао не могу долазити у кратким панталонама, кломпама, папучама, трегерицама и атлетским мајицама.У Бироу за односе с јавношћу казали су да је одлука достављена свим запосленим радницима, а да се њом "утврђују правила којима се обезбјеђује рад, понашање на раду и у вези с радом, достојно угледа запослених у министарствима, органима републичке управе и стручним службама Владе".

"Кућни ред треба да поштују сви запослени, функционери и друга лица која стално или привремено бораве у згради Владе", казали су у Бироу.Одлуком је прецизирано радно вријеме, пријем и кретање странака, кретање и изглед запослених, уношење и изношење ствари, те заштита имовине и лица. Кућним редом је предвиђено да запослени не смију у току радног времена примати приватне посјете, осим у хитним или другим изузетним случајевима. Није им дозвољено непотребно кретање и задржавање по ходницима и канцеларијама у којима не раде, те у холу и простору испред пријавнице. "Сви запослени, укључујући и функционере у згради Владе дужни су да, пажњом доброг домаћина, користе и чувају основна средства чији је власник или корисник Влада РС", наводи се у Одлуци о кућном реду. Непридржавање кућног реда, како су навели у Влади, представља повреду радне обавезе и дужности. Службеници у Влади РС подржавају Одлуку о кућном реду, а њено доношење сматрају потпуно оправданим.

"Знали су се догађати пропусти када је ријеч о уласку и кретању људи 'извана' у згради Владе, а кућним редом је и то прецизирано. Такође, од стране појединих службеница било је и непримјерног одјевања. У потпуности подржавам ову одлуку о кућном реду", казао је један службеник Владе РС.

Нема уласка насилницима

Улазак и боравак у згради Владе РС није дозвољен лицима под утицајем алкохола, опојних дрога или других токсичних средстава, као и лицима која се насилнички или недолично понашају. Улаз није дозвољен ни особама које су неприкладно обучене и које немају идентификациони документ. Лицима за које се основано претпоставља да би ометала рад, угрожавала здравље и живот запослених и посјетилаца такође није дозвољен улаз. У наведеним случајевима улазак у зграду није дозвољен ни лицима запосленим у Влади РС.

Забрањено уношење алкохола

У зграду Владе РС није дозвољено уношење ватреног и хладног оружја, муниције, запаљивих и експлозивних материја, те направа и материја које могу изазвати општу опасност. Није дозвољено ни уношење алкохола, опојних и токсичних материја, гријних тијела, алата, уређаја за оптичко или звучно снимање, сликање и емитовање (камере, микрофони, транзистори, радио и ТВ пријемници), те сличне ствари и опрема. У зграду није дозвољено увођење кућних љубимаца, уношење рекламних производа и пропагандног материјала.