Независне новине: САРАЈЕВО – Због примјене Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ неће бити ребаланса буџета јер је овај новац планиран у овогодишњим расходима, потврђено је јуче у Министарству финансија и трезора БиХ. 

Ове године буџетска ставка за плате и накнаде запослених већа је за 57,3 милиона КМ јер је планирано усвајање овог закона. 

Ранко Шакота, помоћник министра финансија и трезора, казао је да је планиран већи износ и због повећања броја запослених. 

"Неће бити потребе за ребалансом буџета за институције БиХ које је обухватио закон о платама. Могуће је да буде неких прерасподјела у буџету Парламентарне скупштине БиХ због повећања примања посланика и делегата", оцијенио је Шакота. 

Плате чланова Парламентарне скупштине БиХ, како сазнајемо, не би требало да буду проблем са становишта буџетског плана, али је непознато колико новца ће бити потребно за остале накнаде које су регулисане одлуком Административне комисије бх. парламента.

У меморандуму који је шеф ревизорског тима у јуну ове године упутио руководству Парламентарне скупштине БиХ наведено је да је због њихове одлуке о начину обрачуна плаћа и материјалних права посланика и делегата тешко планирати буџет.

Ова одлука регулише, осим плата, мјесечни паушал, накнаде за чланове комисија, за одвојени живот, топли оброк, превоз, годишњи одмор, те накнаде за рад недјељом и празником, накнаде за отпремнину, за случај смрти, тешке инвалидности или болести, накнаду за боловање, те у случају престанка мандата и накнаду за учење страних језика.

"Уочене су честе измјене и допуне споменутих интерних аката (11 измјена основног текста одлуке од 4. маја 2000. године), што се у одређеној мјери одражава на извршење прорачунских ставки расхода, а огледа се у отежаном планирању и извршењу прорачунских ставки, што је нарочито изражено код најфреквентнијих расхода као што су путни трошкови", упозорили су ревизори руководство Парламентарне скупштине БиХ, о чему колегијум још није заузео званичан став.

Према одлуци коју је у понедјељак донијела Административна комисија Парламентарне скупштине БиХ, посланици и делегати у парламенту БиХ почевши од јула ове године зарађиваће око 6.000 КМ мјесечно јер су им плате дупло повећане.

Право на службену одјећу

У меморандуму који су државни ревизори упутили руководству Парламентарне скупштине БиХ наведено је да интерни правилник регулише начин и услове кориштења интерних и екстерних услуга репрезентације, ПТТ услуга, службених путовања, службеног возила, службене одјеће, штампе и стручне литературе.