ФЕНА: САРАЈЕВО – Вијеће министара БиХ усвојило је данас у Сарајеву Акциони план провођења одредби Привременог споразума и Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), те Информацију Дирекције за европске интеграције БиХ о изради овог акционог плана. Акциони план садржи обавезе које произилазе из појединих одредаба Привременог споразума и ССП, рокове за њихово испуњавање, опис стања и мјере које се требају предузети, као и одговорне институције за њихово извршење.

Предсједавајући Вијећа министара БиХ Никола Шпирић данас након сједнице није могао прецизније говорити о роковима из овог акционог плана, с обзиром на обимност самог материјала. Оцијенио је, међутим, да израда овог акционог плана показује "добар и обећавајући темпо" у овој области, те да је Вијеће министара посвећено испуњавању обавеза.

Вијеће министара БиХ задужило је Дирекцију за европске интеграције да Акциони план електронским путем дистрибуира свим надлежним министарствима и органима управе у Вијећу министара, те координаторима за европске интеграције из влада Федерације БиХ, РС-а и Дистрикта Брчко БиХ. Задужена су надлежна министарства и други органи управе на државном и ентитетском нивоу да ажурирају Акциони план за провођење обавеза из Привременог споразума и ССП квартално или чешће, у зависности од одржавања Привременог одбора и пододбора. Дирекција за европске интеграције ће објединити ажурирани преглед стања и обавеза, те такав ажурирани Акциони план за провођење обавеза из Привременог споразума и ССП достављати Вијећу министара на усвајање и Европској комисији на увид.

Вијеће министара БиХ усвојило је Акциони плана за испуњавање захтјева из Мапе пута за либерализацију визног режима за грађане БиХ, чији је предлагач Интерресорна радна група за преговоре о либерализацији визног режима за грађане БиХ. Овим акционим планом, БиХ се обавезала до 1. септембра Европској комисији доставити Извјештај о спремности, након чега ће Европска комисија направити процјену извјештаја и бх. страни доставити детаљне смјернице о потребним активностима у сваком од појединачних захтјева.

Интересорна радна група данас је задужена да настави преговоре са Европском комисијом о либерализацији визног режима. Донесена је одлука и о допуни Одлуке о именовању Интерресорне радне групе, којом се за њеног члана, уз раније именоване чланове, именује и директор Агенције за заштиту личних података у БиХ Петар Ковачевић.

Задужене су надлежне институције, које су носиоци активности по акционом плану, да у предвиђеним роковима изврше своје обавезе, те да о поднесу извјештај Интерресорној радној групи која ће обједињени извјештај поднијети предсједавајућем и Вијећу министара БиХ. Акциони план је документ који специфицира конкретне активности које наша земља мора релизирати у циљу испуњавања захтјева за либерализацију вижног режима. Сачињен је на основу процјене садашњег стања у областима на које се односе појединачни захтјеви из Мапе пута, те на основу планираних активности институција БиХ надлежних за ове области. 

Акциони план ће бити мијењан и допуњаван у складу са захтјевима и смјерницама које ће бх. страни бити достављане из Европске комисије током одвијања дијалога.