Дневни аваз: У првих шест мјесеци ове године Уред дисциплинског тужиоца (УДТ) који дјелује при Високом судском и тужилачком вијећу БиХ примио је 620 притужби на рад судија и тужиоца, што је за 140 мање него у истом периоду прошле године.

То показује да постепено долази до смањења броја притужби. Претпостављамо да је разлог смањења то што су грађани боље информирани које су наше надлежности. Такођер, судије и тужиоци знају шта представља дисциплински прекршај и да због тога могу бити кажњени, те побољшавају свој рад и однос према странкама – каже Мерсудин Пружан, замјеник главног дисциплинског тужиоца.

Истиче да се грађани најчешће оправдано жале на дужину трајања поступка, али један дио је и даље фокусиран на тражење помоћи од УДТ-а.

Често од нас траже да убрзамо поступак, да донесемо одлуку или промијенимо постојећу што није наша надлежност. Због тога се 80 посто од укупног броја притужби одбацује без провјере. Остатак се провјерава, а само се за пет посто притужби испостави да су основане – објашњава Пружан.