Независне новине: САРАЈЕВО – Признање за успјешно окончану реализацију Програма реформе опћинске управе (МАП) и Пројекта "Уговор" јучер су у Сарајеву добили представници 30 опћина из БиХ.

Реализација Програма МАП почела је 2004. године, а Пројекта "Уговор" годину касније. Преведени су уз подршку Мисије OSCE-а у БиХ с циљем да демократизују односе између опћина и цивилног сектора, у којима примарну улогу има грађанин. Пројектом "Уговор" до сада је обухваћено 80, а Програмом МАП 104 опћине.

Арлет Стојановић, водитељица Пројекта за развој опћина у OSCE-у, истакла је како ће овај пројекат бити настављен и након локалних избора.

"Реализацијом пројекта нисмо завршили реформу локалне управе. Ово је само први корак. У Пројекту "Уговор" настојали смо ојачати везу између опћина и грађана, а у Програму МАП ојачати опћинску администрацију посредством финасија и људских ресурса", каже Стојановићева.

Сањин Халимовић, начелник опћине Босанска Крупа, која је добила признање за успјешну реализацију "Уговора" и МАП-а, тврди како су пројекти произашли из потреба грађана.

"Пројекат "Уговор" обухватио је пет модула: примјену Закона о слободи приступа информацијама, примјену Етичког кодекса за упосленике, реформу законских оквира посредством доношења опћинских статута и правилника о раду опћинских вијећа, партнерство са грађанима и усвајање стратегије социоекономског развоја", казао је Халимовић, нагласивши да је МАП најважнији сегмент приближавања администрације грађанима.