Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Јавне финансије, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Пословника о раду Надзорног тима;

2. Избор предсједавајућег Надзорног тима;

3. Први пројектни приједлог из области јавних финансија – Информациони систем управљања буџетом;

4. Разно

биће одржан у понедјељак 16.06.2008. године, са почетком у 12 часова, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ, Бјелаве 85, Сарајево.