Дневни аваз: Подаци Федералне управе за инспекцијске послове о бројним неправилностима у складиштима гдје су смјештене робне резерве алармирали су Владу ФБиХ, која је задужила директора Дирекције робних резерви Тончу Баварку да преузме израду измјене Закона о робним резервама на којим је до сада радило Министарство трговине.

Нисам присуствовао сједници када је та одлука донесена, већ су ме о томе обавијестили из уреда премијера Неџада Бранковића. Због тога ћу тражити да се састанем са њим јер се рад Дирекције мора из темеља промијенити, а не знам да ли то Влада жели – објашњава Баварка.

Он истиче да робне резерве морају бити квалитетно ускладиштене уз поштовање рокова набавке и занављања.Морају нам омогућити да сами набављамо робу, да будемо у систему ПДВ-а, да имамо свој царински број. Тако ћемо бити конкуренти на тржишту и нећемо морати плаћати за услуге фирмама које у наше име увозе робу, а истовремено је поскупљују – каже Баварка.

Додаје да га је Влада задужила да поново формира савјет који би надзирао рад робних резерви.

Савјет ће, поред мене, чинити представници министарстава трговине, здравства, енергетике, пољопривреде и финансија који ће моћи одлучивати само о дијелу роба које се односе на њихов ресор. Министарства су послала имена својих представника и сада је на Влади да прихвати приједлог – објашњава Баварка.