БХРТ: Сарајево – Уред координатора за реформу јавне управе презентирао је данас у Сарајеву Годишњи извјештај о напретку реформе јавне управе у Босни и Херцеговини – праћењу провођења Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини.

Државни координатор за реформу јавне управе Невенка Савић и њен замјеник Суад Мусић истакли су значај овог извјештаја, првог ове врсте у нашој земљи. Наглашено је да је Стратегија реформе јавне управе једина стратегија која има и мониторинг, односно праћења имплементације. Тиме се постиже чињеница да документ неће остати "мртво слово на папиру", јер мониторинг подразумијева и његову имплементацију и приказивање напретка у пpовођењу мјера, саопћено је из Уреда координатора за реформу јавне управе.

Такођер је истакнуто да је Уред кординатора развио властити мониторинг механизам за прикупљање информација, праћење и анализу прогреса у реформи јавне управе. У комплетан процес праћења прогреса укључени су сви управни нивои кроз ентитетске и координатора за реформу јавне управе Дистрикта Брчко, те надзорне тимове именоване од Вијећа министара, ентитетских влада и Брчко Дистрикта. Озваничен је као једини релевантни извор информација о овој тематици.

По први пут у Босни и Херцеговини публикују се званични и верификовани проценти реализације по управним нивоима и областима реформе јавне управе. Иза свих података стоји документациона основа која им даје димензију вјеродостојности и провјерљивости.

Извјештај садржи и табеларни приказ са процентима реализације у свакој појединачној мјери Акционог плана 1 и представља најдетаљнији и најобухватнији приказ тренутног стања јавне управе у нашој земљи. Односи се на период 01. јануар – 31. децембар 2007. године и почетак је редовног анализирања и извјештавања о напретку у реформи јавне управе.

САРАЈЕВО, 2. априла (ФЕНА) – Уред координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине представио је данас у Сарајеву годишњи извјештај о напретку у тој области.

Извјештај је заснован на Акционом плану 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, који је усвојен на сједници Вијећа министара БиХ 27. марта.

Државна координаторица за реформу јавне управе Невенка Савић и њен замјеник Суад Мусић казали су на прес-конференцији да је Извјештај први званични документ с детаљним подацима о напретку реформе, укупно и по реформским областима. Подаци су прикупљени уз помоћ партнера са свих управних нивоа које обухвата Акциони план 1, као и анализом и истраживањем запослених у Уреду.

Речено је да "први пут у Босни и Херцеговини имамо реалну слику стања реформе јавне управе" те да је Стратегија реформе јавне управе једина стратегија која има и мониторинг, односно праћење имплементације.

Извјештај садржи и табеларни приказ с процентима реализације у свакој појединачној мјери Акционог плана 1. Односи се на цијелу 2007. годину и почетак је редовног анализирања и извјештавања о напретку у реформи јавне управе у БиХ.

Наглашено је да је Уред обавезан годишње и квартално достављати ажуриране извјештаје Вијећу министара, а посредством именованих координатора и ентитетским владама и Брчко Дистрикту.

Укупна имплементација Акционог плана износи 18,43 посто.

Степен имплементације по реформским областима је сљедећи: израда политика и координацијских капацитета – 19,55 посто; јавне финансије – 20,63; управљање људским потенцијалима – 22,13; управни поступак – 13,7; институционалне комуникације – 21,12 и за реформску област информационе технологије – 13,44 посто.