Промоција Годишњег извјештаја о напретку реформе јавне управе у Босни и Херцеговини – праћењу провођења Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ биће одржана у сриједу, 02. априла 2008. године у згради Институција БиХ, Пресс сала 3/2, Трг БиХ 1, Сарајево. Промоција ће се одржати у термину 13.00 – 14.00 сати.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе припремила је Извјештај који даје детаљне податке о напретку реформе, укупно и по реформским областима. Овај извјештај представља први званични документ са релевантним подацима о напретку у овој реформи, прикупљеним уз помоћ партнера са свих управних нивоа у БиХ, као и властитом анализом и истраживањем запослених у Канцеларији.

По први пут у Босни и Херцеговини имамо званичне и верификоване проценте реализације по управним нивоима и областима реформе јавне управе. Иза свих података стоји документациона основа која им даје димензију вјеродостојности и провјерљивости.

Извјештајем желимо јавности објективно презентовати стварно стање у којем је реформа јавне управе у овом моменту, те приказати реалну оцјену оствареног напретка по управним нивоима, реформским областима, и укупно.

Истовремено, желимо да путем овог, као и будућих Извјештаја о напретку, медијима пружимо стварне податке којима ће моћи располагати и који ће допринијети објективном и реалном извјештавању о овом процесу изузетно важном за Босну и Херцеговину. Такође, на основу установљеног прогреса, који је знатно већи од досадашњих претпоставки изношених у јавности, очекујемо да медији посвете већу пажњу темама из области реформе јавне управе, да пруже неопходну подршку и утичу на пораст разумијевања јавности за реформу од које ће користи имати сви, и појединци и друштво у цјелини.