Институт Светске банке (WBI), у сарадњи са Владом Аустрије и Савјетом министара Босне и Херцеговине, организује Радионицу о одговорности за учинак и интегритету учинка (Performance Accountability and Integrity Workshop). Радионица ће се одржати у Мостару, у периоду 04.-06. децембар 2007. године.

Ова радионица ће упознати учеснике са одговорношћу базираној на учинку и надгледању у случајевима кад не постоји установљена крајња граница. Учесници ће размијенити искуства о бољим праксама у осигурању интегритета и побољшању ефикасности у јавној управи, укључујући и јавни финансијски менаџмент. Биће представљена искуства OECD земаља у управљању за резултате и увођењу транспарентности и јавног финансијског интегритета, и подвргавању владиних програма интерном и вањском надгледању и евалуацији.

Један од говорника на конференцији је и државни координатор за реформу јавне управе, гђа Невенка Савић. Она ће одржати презентацију под називом ''Мјерење и надгледање учинка и одговорност заснована на учинку у процесу реформе јавне управе''