Његова Екселенција. Амбасадор Димитрис Куркулас одржао је састанак са Координатором за реформу јавне управе БиХ гђом Невенком Савић и Замјеником координатора гдином Суадом Мусићем у Делегацији Европске Комисије у Сарајеву, 25. октобра 2007. године.

На састанку су разматрана питања о тренутном стању реформе јавне управе, нарочито у погледу именовања представника свих управних нивоа власти за рад у заједничким надзорним тимовима и почетку њиховог рада те питања везана за почетак оперативног функционисања Управног одбора Фонда за реформу јавне управе. Амбасадор Коуркулас је информисан о резултату претходно одржаног пленарног састанка чланова и замјеника чланова свих надзорних тимова и о корацима који се предузимају у циљу стварања услова за оперативан рад ових тимова. Руководство Канцеларије координатора за реформу јавне управе упознало је Амбасадора и са активностима предузетим за почетак рада Фонда за реформу јавне управе, а нарочито са чињеницом да је у Канцеларији већ припремљен значајан број идејних пројектних приједлога који ће се након разматрања кроз надзорне тимове упутити Управном одбору Фонда ради финансирања. У том контексту назначен је и значај осигурања наставка пројекта техничке помоћи Канцеларији координатора финансираног од стране Европске комисије.

Амбасадор Коуркулас потцртао је очекивање и потребу за брзим отпочињањем рада Фонда што би учврстило увјерење донатора о оправданости његовог оснивања и омогућило брже провођење Акционог плана 1 за реформу јавне управе.

Закључено је како је потребно наставити са радом и интензивирати активности за успоставу ефикасних процедура одобравања пројектних приједлога кроз надзорне тимове и Управни одбор Фонда у циљу што скоријег почетка кориштења донаторских средстава.