Пројекат испитивања јавног мнијења – "opinion poll", који је Канцеларија координатора за реформу јавне управе спровла у периоду од 22. 06 до 06. 07. 2006., донио је неке конкретне закључке у погледу перцепције грађана БиХ у односу на јавну управу.

Пројекат је спроведен са намјером укључивања његових резултата, тј. конкретних мишљења и ставова грађана према постојећој јавној управи, у Акциони план. Тиме је још више допринесено креирању Стратегије на реалним основама, која укључује и потребе самих грађана у овој области. Пројектом се дошло до битних закључака, од којих су најважнији и кориштени при формулисању конкретних мјера и активности у Акционом плану.

Као значајне опсервације расположења грађана БиХ према јавној управи, могу се истаћи:

Првенствено се показало да грађани сматрају да не постоји системски начин рјешавања њихових проблема, већ да много тога зависи од нахођења службеника са којима имају посла. Грађани немају утисак да јавни службеници схватају да су ту због грађана, а не обрнуто. Општи је утисак да је превише тога остављено на вољу појединцима из јавне управе. Као главне проблеме у овој области, испитаници су истакли прекомјерну бирокртизацију и спорост администрације. Такође, свеприсутна мултипликација послова и документације посебно отежава рад приватним предузетницима.

С друге стране, испитивање става самих грађана у односу на учешће у процесу одлучивања и контроле рада органа јавне управе, показује да је грађанска свијест учесника дискусије још увијек на веома ниском нивоу. Уочено је и увријежено мишљење грађана да њихово учешће у јавним расправама, односно у разним административним комисијама не доприноси приближавању администрације грађанима и то је заправо један од фактора који доприноси стварању „зачараног круга“ неповјерења између органа управе и становништва.

Ипак, закључак већине дискусаната био је да су у области реформе јавне управе примјетни одређени помаци, али да је то премало и преспоро. Већином сматрају да је то резултат кумулативног ефекта различитих активности, а не и систематског напора на реформи јавне управе координираног од стране државе. Тиме се практично наглашава потреба одржања, као и унапријеђења тог моментума промјене, што ће управо и бити улога коју ће играти усвојена Стратегија реформе јавне управе.

Конкретне сугестије за реформске мјере у области јавне управе универзално укључују "модернизацију", односно "информатизацију" јавне управе, мада су учесници у дискусијама понудили ограничен број сугестија шта то конкретно подразумијева.

Достизање још вишег степена професионалности јавне управе такође је наведено као приоритет, као и ограничавање могућности за уплив политичких странака у рад администрације.

Такође је евидентан и скептицизам и резерва са којом дискусанти, поготову они из редова јавних службеника, прихватају интервенције међународне заједнице. Реформа јавне управе посматра се као процес који ће трајати и који у великој мјери зависи од политичке воље "код куће". Као закључак истиче се и чињеница да су у већини досадашњих случајева напори међународне заједнице лимитирани су недостатком суштинске подршке домаћих актера. Овдје је потребно нагласити да јавна управа не обухвата само државну службу него и образовни сектор, здравство, итд., што додатно усложњава ионако комплексне проблеме.

Сходно томе, за реформу ће требати јако пуно времена, јер је то процес који треба да буде чврсто укоријењен у домаћој пракси. По мишљењу многих јавних службеника, у нашој земљи се често преузимају рјешења из англосаксонске праксе, што се не ради студиозно и критички, него се прилично слијепо копирају одређена рјешења.

Оно што се не доводи у питање је чињеница да управу треба модернизовати, јер је то услов без којег се не може замислити напредак ове земље.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе покренула је овај пројекат у циљу обезбјеђења учешћа јавности у процесу реформе, јер је глас јавности један од основних мјерила успјеха било ког програма.

Download Завршног извјештаја агенције Медиацентар – Истраживање Бх јавног мнијења у погледу реформе јавне управе у БиХ

Кликните на линк испод за ћириличну верзију:

http://www.parco.gov.ba/cms/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=38&Itemid=42