U skladu sa čl. 3. i čl. 7. Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 62/14), i Uputstvom o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/15), Ured koordinatora za reformu javne uprave izradio je Srednjoročni plan rada za period 2025-2027. godine.

Opći cilj Srednjoročnog plana rada Ureda je osigurati plansku osnovu za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini u skladu sa nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovine.

Proces konsultacija ce trajati u periodu od 03.06. do 18.06.2024.godine, na internet stranici e-konsultacije.

Dokumenti:

Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2025-2027. godine (Nacrt)