У складу са чл. 3. и чл. 7. Одлуке о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 62/14), и Упутством о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 44/15), Канцеларија координатора за реформу јавне управе израдила је Средњорочни план рада за период 2025-2027. године.

Општи циљ Средњорочног плана рада Канцеларије је осигурати планску основу за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини у складу са надлежностима Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговине.

Процес консултација це трајати у периоду од 03.06. до 18.06.2024.године, на интернет страници е-консултације.

Документи:

Средњорочни план рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за период 2025-2027. године (Нацрт)