Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa inicijativom SIGMA, a uz podršku projekta tehničke pomoći “EU za reformu javne uprave” organizuje radionicu za PAR koordinatore te članove i zamjenike nadzornih timova na kojoj će se predstaviti pijedlozi za reviziju Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 (2027).

Radionica će biti održana u četvrtak, 25.04.2024. sa početkom u 9 sati u hotelu “Hollywood”, u Sarajevu.

Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su produžile period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. i pratećeg Akcionog plana za pet godina, odnosno do kraja 2027.  U decembru prošle godine je održana prva radionica sa članovima i zamjenicima nadzornih timova, gdje je istima prezentirana metodologija za prioritetizaciju i reviziju Akcionog plana. Na ovoj radionici bit će prezentovani rezultati prioritetizacije, kao i drugi pristigli prijedlozi za aktivosti u procesu revizije Akcionog plana.