Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) objavila je studiju procjene opsega provedbe profesionalnih zahtjeva i okvira kompetencija na centralnom nivou u upravama državnih službi zemalja Zapadnog Balkana.

Također, studijom, je procijenjena i njihova efikasnost u podršci ključnim aspektima upravljanja ljudskim resursima (HRM) u javnim upravama.

Budući da je kvaliteta većine HRM alata uvelike ovisi o profesionalnim zahtjevima određenim za državne službenike, važno je utvrditi jesu li ti zahtjevi smisleni i relevantni i jesu li osigurani svi potrebni podaci za primjenu takvih alata.

Opseg ove studije proteže se izvan okvira bihevioralnih kompetencija za analizu stručnim zahtjevima državne službe u skladu sa znanjima, vještinama, stavovima i Model drugih atributa (KSAO) za postizanje šireg i dubljeg razumijevanja onoga što se očekuje od državnih službenika u pogledu stručnih zahtjeva i kompetencija.

Studija je imala za cilj testirati sljedećih pet hipoteza o trenutnom stanju stvari u poslu koje pruža civilnom usluge administracija Zapadnog Balkana:

– Zahtjevi posla vjerojatno će se uglavnom temeljiti na znanju, zanemarujući ostale komponente modela KSAO

– Da složeniji i sofisticiraniji pristupi za opisivanje zahtjeva posla vjerovatno se neće široko koristiti

– Da će primjena složenijih pristupa vjerovatno biti izazovna jer trenutna kategorizacija poslova je preopćenita, što otežava utvrđivanje kompetencija profila s dovoljno specifičnosti

– Da postojeće KSAO vjerovatno neće biti usklađene s budućim vještinama koje se traže od državnih službenika

– Iako dobro osmišljeni sistemi odabira, ocjenjivanja i razvoja mogu uređeni, njihova efikasnost vjerovatno je ograničena jer KSAO ne uspostavlja dovoljno snažnu osnovu za njihovu provedbu.

S obzirom da su stručni zahtjevi prvenstveno određeni opisom poslova, prvi korak analize bila je procijeniti jesu li načini na koje se radna mjesta vrednuju i kategoriziraju u sadašnjosti opisi poslova daju dovoljno ulaznih podataka za postavljanje značajnih KSAO za svako radno mjesto.

Stručni zahtjevi i okviri kompetencija u javnim upravama zemalja Zapadnog Balkana, ReSPA, august 2022. godine