Регионална школа за јавну управу (РеСПА) објавила је студију процјене опсега проведбе професионалних захтјева и оквира компетенција на централном нивоу у управама државних служби земаља Западног Балкана.

Такође, студијом, је процијењена и њихова ефикасност у подршци кључним аспектима управљања људским ресурсима (ХРМ) у јавним управама.

Будући да је квалитета већине ХРМ алата увелико зависи од професионалних захтјева одређених за државне службенике, важно је утврдити јесу ли ти захтјеви смислени и релевантни и јесу ли обезбијеђени сви потребни подаци за примјену таквих алата.

Опсег ове студије протеже се изван оквира бихевиоралних компетенција за анализу стручним захтјевима државне службе у складу са знањима, вјештинама, ставовима и Модел других атрибута (КСАО) за постизање ширег и дубљег разумијевања онога што се очекује од државних службеника у погледу стручних захтјева и компетенција.

Студија је имала за циљ тестирати сљедећих пет хипотеза о тренутном стању ствари у послу које пружа цивилном услуге администрација Западног Балкана:

– Захтјеви посла вјероватно ће се углавном темељити на знању, занемарујући остале компоненте модела КСАО

– Да сложенији и софистициранији приступи за описивање захтјева посла вјероватно се неће широко користити

– Да ће примјена сложенијих приступа вјероватно бити изазовна јер тренутна категоризација послова је преопштена, што отежава утврђивање компетенција профила с довољно специфичности

– Да постојеће КСАО вјероватно неће бити усклађене с будућим вјештинама које се траже од државних службеника

– Иако добро осмишљени системи одабира, оцјењивања и развоја могу уређени, њихова ефикасност вјероватно је ограничена јер КСАО не успоставља довољно снажну основу за њихову проведбу.

С обзиром да су стручни захтјеви првенствено одређени описом послова, први корак анализе била је процијенити јесу ли начини на које се радна мјеста вреднују и категоризирају у садашњости описи послова дају довољно улазних података за постављање значајних КСАО за свако радно мјесто

Стручни захтјеви и оквири компетенција у јавним управама земаља Западног Балкана, РеСПА, аугуст 2022. године