Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2020. godinu shodno članu 7. i članu 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvјеšтаvаnja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14).

Pozivamo vas da učestvujete u izradi Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2020. godinu.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 30.09. – 15.10.2019. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti isključivo putem web aplikacije https://ekonsultacije.gov.ba/.

Program rada Ureda koordinatora za 2020

Izjava o svrsi donošenja Programa rada Ureda za 2020