U organizaciji njemačkog GIZ-a koji provodi Program jačanja javnih institucija u BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave, u Sarajevu je 10.09.2019. godine održana radionica zajednice praktičara za strateško planiranje u BiH iz oblasti djelovanja programa koji se odnosi na Razvoj politika i koordinaciju, komponenta Planiranje.

Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde BiH, Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva transporta i komunikacija BiH, Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Ureda za reviziju institucija BiH, Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH, Direkcije za evropske integracije BiH, Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Centralne harmonizacijske jedinice i Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Zaključkom sa 173. sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Direkcija za ekonomsko planiranje je zadužena da provede procjenu učinka za uspostavljanje sistema dugoročnog planiranja u institucijama Bosne i Hercegovine. Tema radionice je bila predstavljanje procjene učinaka mogućih rješenja i izbor najpovoljnijeg rješenja.