У организацији њемачког GIZ-а који проводи Програм јачања јавних институција у БиХ, Дирекције за економско планирање БиХ и Канцеларије координатора за реформу јавне управе, у Сарајеву је 10.09.2019. године одржана радионица заједнице практичара за стратешко планирање у БиХ из области дјеловања програма који се односи на Развој политика и координацију, компонента Планирање.

Радионици су присуствовали представници Министарства правде БиХ, Министарства финансија и трезора БиХ, Министарства транспорта и комуникација БиХ, Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, Министарства цивилних послова БиХ, Канцеларије за ревизију институција БиХ, Генералног секретаријата Савјета министара БиХ, Дирекције за европске интеграције БиХ, Дирекције за економско планирање БиХ, Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Централне хармонизацијске јединице и Федералног завода за програмирање развоја.

Закључком са 173. сједнице Савјета министара Босне и Херцеговине Дирекција за економско планирање је задужена да проведе процјену учинка за успостављање система дугорочног планирања у институцијама Босне и Херцеговине. Тема радионице је била представљање процјене учинака могућих рјешења и избор најповољнијег рјешења.