Sastanak Nadzornog tima za oblast Javne finansije bit će održan u utorak 31.01.2018. godine u Brčkom, u prostorijama Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, Miroslava Krleže 1, sa početkom u 12 sati.

Predloženi dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 24.10.2017. godine
  2. Usvajanje projektnog prijedloga „Uvođenje funkcije trezora u opštinama u FBiH i unapređenje funkcije trezora u opštinama/gradovima Republike Srpske“
  3. Usvajanje projektnog zadatka „Uvođenje funkcije trezora u opštinama u FBiH i unapređenje funkcije trezora u opštinama/gradovima Republike Srpske“
  4. Informacija o projektu „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH“
  5. Informacija o projektu „Javno privatno partnerstvo“
  6. Razno.