Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave u periodu od u periodu 05.09.- 8.09. 2017. godine u Sarajevu su održali dvije radionice o upravljanju kvalitetom u javnom sektoru koji je baziran na  modelu Zajedničkog okvira za procjenu (CAF).

Radionice su organizovane za državne službenike Agenciju za rad i zapošljavanje i Ureda za zakonodavstvo BiH.

Ove dvije institucije iskazale su interes za podršku Ureda koordinatora za reformu javne uprave za uvođenja sistema upravljanja kvalitetom po modelu CAF. U narednom periodu ove dvije institucije će proći proces samoprocjene koja predstavlja priliku objektivnog preispitivanja svih procesa institucije kao i postavljanje prioriteta i strateških ciljeva. Uključivanje zaposlenih i menadžmenta kroz formiranje radne grupe za samoprocjenu daje ovom procesu posebnu notu posvećenosti, šta bi kroz uspješnu implementaciju trebalo da identifikuje mjera za poboljšanje rada institucija.

Stvaranje pretpostavki za upotrebu modela upravljanja cjelovitim kvalitetom u javnoj upravi (TQM) jedan je od ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 (RAP1) za provođenje Strategije reforme javne uprave,  u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Podsjećanja radi, Vijeće ministara  BiH je u septembru 2015.  prihvatilo inicijativu Ureda koordinatora da   se u institucijama BiH podrži uvođenje  predloženih modela   upravljanja kvalitetom – Zajedničkog okvira procjene ( CAF model)   i modela baziranih na standardu ISO 9001.

Upravljanje kvalitetom, fokus na korisnike-građane i poboljšanje javnih usluga predstavlja  ključne elemente u osiguranju dobrog upravljanja u organizacijama javnog sektora.