Представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе у периоду од у периоду 05.09.- 8.09. 2017. године у Сарајеву су одржали двије радионице о управљању квалитетом у јавном сектору који је базиран на  моделу Заједничког оквира за процјену (ЦАФ).
Радионице су организоване за државне службенике Агенцију за рад и запошљавање и Уреда за законодавство БиХ.

Ове двије институције исказале су интерес за подршку Канцеларије координатора за реформу јавне управе за увођења система управљања квалитетом по моделу ЦАФ. У наредном периоду ове двије институције ће проћи процес самопроцјене која представља прилику објективног преиспитивања свих процеса институције као и постављање приоритета и стратешких циљева. Укључивање запослених и менаџмента кроз формирање радне групе за самопроцјену даје овом процесу посебну ноту посвећености, шта би кроз успјешну имплементацију требало да идентификује мјера за побољшање рада институција.

Стварање претпоставки за употребу модела управљања цјеловитим квалитетом у јавној управи (ТQМ) један је од циљева из Ревидираног акционог плана 1 (РАП1) за провођење Стратегије реформе јавне управе,  у сегменту управљања људским потенцијалима у државној служби. Подсјећања ради, Савјет министара БиХ је у септембру 2015.  прихватило иницијативу Канцеларије координатора да  се у институцијама БиХ подржи увођење  предложених модела   управљања квалитетом – Заједничког оквира процјене ( ЦАФ модел)   и модела базираних на стандарду ИСО 9001.
Управљање квалитетом, фокус на кориснике-грађане и побољшање јавних услуга представља  кључне елементе у осигурању доброг управљања у организацијама јавног сектора.