Dvodnevna tematska konferencija “PR Network II”, koja je okupila preko 50 službenika za informisanje/odnose s javnošću u institucijama i organima uprave svih nivoa u BiH, održana je u Tesliću u periodu od 19.06. do 20.06.2017. godine.

Tokom dvodnevne konferencije učesnici su imali priliku da diskutiraju o različitim tematskim oblastima, poput savremenih trendova u marketingu u institucijama javne uprave, institucionalnoj komunikaciji u javnoj upravi, trendovima i iskustvima u razvoju itd.

Konferencija je organizirana u okviru projekta “Obuka službenika za odnose s javnošću/informisanje faza II” koji finansira Fond za reformu javne uprave, implementira Kroanuer Consulting d.o.o. Sarajevo.

– Ovim aktivnostima unaprijeđena su postojeća, ali su razvijena i nova znanja državnih službenika koji se bave odnosima s javnošću u javnoj upravi, u oblastima strateškog upravljanja komunikacijama, komuniciranja u kriznim situacijama i upravljanja društvenim mrežama, izjavila je Mubera Begić, stručna savjetnica za reformu javne uprave.
Cilj ovog projekta je da se doprinese razvoju ljudskih potencijala kroz razvoj i proširenje ekspertize i kompetencija službenika za informisanje/odnose s javnošću u institucijama i organima uprave svih nivoa u BiH, kroz obuku iz dodatnih oblasti značajnih za njihov rad.

– Sa druge strane, ostvarena je i svrha projekta, odnosno unaprjeđenje praksi i razvoja kapaciteta institucija uprave za institucionalnu i stratešku komunikaciju, te odnose sa javnošću u segmentu razvoja ljudskih potencijala u oblasti Institucionalne komunikacije, zaključio je Nermin Podžić, vođa projekta “Obuka službenika za odnose s javnošću/informisanje faza II”.

Tokom implementacije projekta organizirane su i održane obuke za preko 70 službenika za informisanje/odnose s javnošću u institucijama uprave Vijeća ministara BiH, Vlade Republike Srpske, Vlade Federacije BiH i Vlade Brčko Distrikta BiH. Obuke pod nazivom Upravljanje komunikacijama održane su u Tesliću u periodu od 29.05 do 01.06.2017. godine, te su bile struktuirane na osnovu rezultata istraživanja, koje je također sprovedeno tokom implementacije projekta.