Projekat javno-privatnog partnerstva, koji će biti usklađen s EU standardima i najboljim evropskim praksama, jedan je od najznačajnijih i na listi je prioriteta Ureda za reformu javne uprave iz oblasti upravljanja javnim finansijama.

-Na polovini smo implementacije ovog projekta, koji se provodi na svim nivoima vlasti – rekao je danas u Banjoj Luci koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan na predstavljanju projekta javno-privatnog partnerstva u BiH.

Period implementacije projekta, od kojeg se, kako je naveo, mnogo očekuje, jeste dvije godine.

-Dosadašnji tok implementacije projekta je sasvim zadovoljavajući – istakao je Ćuzulan ističući da je ova praksa odavno zaživjela u evropskim zemljama, ali nažalost nije u BiH, iako predstavlja šansu za rješavanje značajnih projekta kako na lokalnoj tako i drugim nivoima vlasti.

U RS-u postoji zakon o javno-privatnom partnerstvu, te na nivou nekoliko kantona u FBiH, ali sam zakon nije doprinio značajnijim projektima.

-Vlada Federacije BiH je prepoznala značaj udruživanja resursa tog bh. entiteta, koji bi mogli da doprinesu značajnijim investicionim projektima. U tom smislu je i zakon o javno-privatnom partneretsvu uključen u program rada Vlade BiH u ovom mandatnom periodu – istakla je Jasmina Pašić, pomoćnica federalnog ministra energije, industrije i rudarstva.

Iako 10 kantona u okviru Federacije BiH ima pojedinačne zakone o javno-privatnom partnerstvu, a koji  uključuju 90 posto nadležnosti, dodala je i da će FBiH usvojiti svoj zakon, a nosilac aktivnosti bit će Federalno ministarstvo energije, industrije i rudarstva za taj nivo vlast i u taj rad bit će uključeni predstavnici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH i projekta javno-privatnog partnerstva.

-Ovaj projekt je idealna prilika da se u saradnji s akademskom zajednicom, Vladi FBiH ponudi tekst zakona, koji će u najvećoj mogućoj mjeri zaštititi javni sektor, a istovremeno neće odbiti privatne partnere da uđu u određeni aranžman – istakla je Pašić.

Navela je i da će nadležna radna grupa Vlade FBiH za ovaj projekt  intenzivirati svoje aktivnosti i predložiti Vladi FBiH tekst zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Pomoćnica ministra finansija RS-a Radmila Mihić podsjetila je da u tom bh. entitetu od 2009. godine postoji zakon o javno-privatnom parnerstvu, ali nije implementiran nijedan projekt po postojećem zakonu.

-Razlog je to što u javnom sektoru nedostaje kvalitetna investiciona politika, a iz koje bi došli prijedlozi za rješavanje postojećih problema putem različitih investicija, a koji mogu biti riješeni i kroz javno-privatno partnerstvo, kreditno zaduženje ili na neki drugi način – rekla je Mihić ističući da je problem i “nedostatak stručnog kadra u okviru javne uprave, bez obzira na njenu glomaznost“.

Istovremeno, dodala je, privatni sektor je imao očekivanje da je ovaj model brzo i direktno ugovaranje, što nije strateški interes.

-Javno- privatno partnerstvo nije idealno rješenje za sve, niti čarobni štapić, već ozbiljan proces u kojem ne možete doći do kvalitetnog ugovora, koji će vrijediti 20-30 godina ukoliko ne posvetite izvjesno vrijeme u njegovoj pripremi – dodala je Mihić.

O projektu javno-privatnog partnerstva, te analizi postojećeg zakonskog okvira, kao i aktivnostima na harmonizaciji zakonodavstva u oblasti javno-privatnog partnerstva, govorili su i pravni ekspert za javno-privatno partnerstvo u Bosni i Hercegovini Veljko Trivun i profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Tarik Zaimović.

Osnovni zadatak projekta je uspostavljanje funkcionalnog sistema za realizaciju projekata javno-privatnog partnerstva u Bosni i Hercegovini u skladu s evropskim zakonodavstvom, standardima i najboljim praksama.

Glavni korisnici projekta su vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH. Projekt se finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave.

(Vijesti.ba / FENA)