Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrđuje opredijeljenost za provedbu mjera Reformske agende i podržava nastavak aktivnosti na planskom i koordiniranom jačanju efikasnosti i modernizaciji javne uprave na svim upravnim nivoima u Bosni i Hercegovini, s ciljem dostizanja standarda i principa „dobrog upravljanja“ kao općeprihvaćenog upravnog koncepta u svim demokratskim sistemima, saopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH koja je održana 6.06.2016. godine.

Vijeće ministara BiH donijelo je ovaj zaključak u sklopu usvajanja Informacije Ureda koordinatora za reformu javne uprave o aktivnostima  na  izradi  Strateškog  okvira  za  reformu  javne uprave u Bosni i Hercegovini (2016.-2020.).

Planirano je da Ured koordinatora za reformu javne uprave Nacrt strategije reforme javne uprave dostavi Vijeću ministara te entitetskim vladama i Vladi Brčko Distrikta BiH, putem njihovih koordinatora za reformu javne uprave, do kraja jula radi razmatranja i usvajanja.