Савјет министара Босне и Херцеговине потврђује опредијељеност за проведбу мјера Реформске агенде и подржава наставак активности на планском и координираном јачању ефикасности и модернизацији јавне управе на свим управним нивоима у Босни и Херцеговини, с циљем достизања стандарда и принципа „доброг управљања“ као опћеприхваћеног управног концепта у свим демократским системима, саопћено је након сједнице Савјета министара БиХ која је одржана 6.06.2016. године.

Савјет министара БиХ донио је овај закључак у склопу усвајања Информације Канцеларије координатора за реформу јавне управе о активностима  на  изради  Стратешког  оквира  за  реформу  јавне управе у Босни и Херцеговини (2016.-2020.).

Планирано је да Канцеларија координатора за реформу јавне управе Нацрт стратегије реформе јавне управе достави Савјету министара те ентитетским владама и Влади Брчко Дистрикта БиХ, путем њихових координатора за реформу јавне управе, до краја јула ради разматрања и усвајања.