JAVNI POZIV

organizacijama civilnog društva i ostaloj zainteresovanoj javnosti (sindikatima, udruženjima poslodavaca, predstavnicima akademske zajednice i sl.) ZA ISKAZIVANJE INTERESA za uključivanje u proces javnih konsultacija prilikom izrade pravnih propisa i politika, odnosno strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave

 

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, a u skladu sa Smjernicama za provođenje pravila za konsultacije sa zainteresovanom javnošću u izradi pravnih propisa u Uredu koordinatora za reformu javne uprave poziva organizacije civilnog društva i ostalu zainteresovanu javnost (sindikate, udruženja poslodavaca, predstavnike akademske zajednice i sl.) za iskazivanje interesa za uključivanje u proces javnih konsultacija prilikom izrade pravnih propisa i politika, odnosno strateških dokumenata u oblasti reforme javne uprave.

Molimo sve zainteresovane da svoj interes iskažu najkasnije do 05.05.2016. godine na: Tila.Arnaut@parco.gov.ba.

Na osnovu iskazanog interesa, Ured koordinatora za reformu javne uprave će sačiniti i na web stranici www.parco.gov.ba objaviti spisak svih zainteresovanih za učešće u konsultacijama prilikom izrade pravnih akata u Uredu koordinatora.

                                              Koordinator za reformu javne uprave
                                                      Doc. dr. Dragan Ćuzulan