Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) jučer je u Sarajevu organizirala konferenciju "Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH – iskustva, izazovi i naredni koraci".

Cilj je bio promovirati taj zakon, prezentirati dosadašnja iskustva i praksu, te unaprijediti postupanja nadležnih osoba i institucija u zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama BiH.

Uvodničar konferencije, direktor APIK-a Sead Lisak, izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom predstavnika državnih institucija na konferenciju, naglašavajući kako to pokazuje da postoji veliki interes za zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju i provedbu Zakona koji regulira tu oblast.

"Osim toga, ovo je jedan od velikih i vrlo bitnih koraka u prevenciji i borbi protiv korupcije u BiH", kazao je Lisak.

Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor Ministarstva pravde BiH prisutnima je prezentirao Zakon, naglasivši da je glavni cilj da što više motivira zaposlene u institucijama da prijavljuju korupciju.

"Cilj ovog zakona nije dobijanje statusa uzbunjivača, već zaštita osoba koje u dobroj vjeri u institucijama BiH prijavljuju korupciju. Dakle, kada neka osoba dobije status uzbunjivača, ona je zaštićena kada je riječ o konkretnom slučaju, a svaki naredni slučaj koji, eventualno, prijavi morat će biti razmatran. Na taj način bi se spriječile eventualne zloupotrebe ovog statusa", rekao je Mehmedović.

Sutkinja Suda BiH Vesna Trifunović govorila je o iskustvima, izazovima i narednim koracima kada je riječ o osobama koje prijavljuju korupciju. Naglasila je da je primarni zadatak za uspješnu provedbu ovog zakona edukacija državnih službenika i zaposlenika te dodala da će u budućnosti biti neophodno tražiti izmjene i dopune pomenutog zakona.

Za dodjelu statusa uzbunjivača i razmatranje svakog pojedinačnog slučaja zadužen je APIK.

O aktivnostima koje provodi ta institucija u provedbi Zakona govorili su pomoćnici direktora Mevludin Džindo i Vladica Babić.

Između ostalog, navedeno je i da je APIK-u do sada podneseno sedam zahtjeva za dodjeljivanje statusa uzbunjivača, od čega je APIK odobrio dva, a pet odbio.

Tokom konferencije prezentiran je i Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju, a diskutirano je i o uočenim nedostacima i problemima u provedbi Zakona.

Konferencija je organizirana uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije u okviru projekta ”Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije”, saopćeno je iz APIK-a.

(Izvor: Agencija FENA)