Sjednica Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održana 31. oktobra s početkom u 12 sati. Mjesto održavanja sjednice je Brčko, u prostorijama Vlade Brčko distrikta.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Nadzornog tima održane  06.02.2014.godine.

2.    Informacija o trenutnom stanju projekta  „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“ i prijedlog Dinamičkog plan aktivnosti projekta.

3.    Razmatranje Projektne ideje „Mjerenje zadovoljstva i razvoj odnosa sa korisnicima upravnih  usluga“.

4.    Informacija i diskusija o tekućim pitanjima projekta  „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“.

5.    Analiza stanja u reformskoj oblasti Upravni postupci i upravne usluge

6.    Razno.