Сједница Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступци и управне услуге бит ће одржана 31. октобра с почетком у 12 сати. Мјесто одржавања сједнице је Брчко, у просторијама Владе Брчко дистрикта.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање Записника са 18. сједнице Надзорног тима одржане  06.02.2014.године.

2.    Информација о тренутном стању пројекта  „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ и приједлог Динамичког план активности пројекта.

3.    Разматрање Пројектне идеје „Мјерење задовољства и развој односа са корисницима управних  услуга“.

4.    Информација и дискусија о текућим питањима пројекта  „Едукација водитеља управних поступака и инспектора“.

5.    Анализа стања у реформској области Управни поступци и управне услуге

6.    Разно.