Sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija bit će održan u petak 24. oktobra 2014. godine u 13 sati u prostorijama Vlade Brčko distrikta BiH, u Brčkom.

Predloženi dnevni red sastanka:

1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a

2.    Informacija o statusu projekata ″Obuka službenika za odnose s javnošću – faza II″ i ″Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH″

3.    Prijedlog dinamike razvoja prioritetnih projekata u oblasti Institucionalna komunikacija

4.    Analiza stanja u reformskoj oblasti i provedba mjera iz RAP1 u 2014.godini

5.    Razno.