Састанак Надзорног тима за област Институционална комуникација бит ће одржан у петак 24. октобра 2014. године у 13 сати у просторијама Владе Брчко дистрикта БиХ, у Брчком.

Предложени дневни ред састанка:

1.    Усвајање дневног реда и записника са претходног састанка НТ-а

2.    Информација о статусу пројеката ″Обука службеника за односе с јавношћу – фаза ИИ″ и ″Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ″

3.    Приједлог динамике развоја приоритетних пројеката у области Институционална комуникација

4.    Анализа стања у реформској области и проведба мјера из РАП1 у 2014.години

5.    Разнo.