Šesti sastanak Međuinstitucionalne grupe za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH održan je u utorak, 03.12.2013.godine u Doboju, a u organizaciji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju –GIZ. Članovi ove grupe, koji su ujedno i predstavnici institucija korisnica Programa, imali su priliku da se osvrnu na provedene aktivnosti unutar pojedinačnih institucija, razmijene iskustva i zajednički planiraju polja buduće saradnje.

Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se na utvrđivanje prioriteta iz Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH iz reformske oblasti Institucionalna komunikacija. U skladu sa potrebama i prioritetima svake pojedinačne institucije, dogovoreni su naredni koraci i aktivnosti koje će biti od zajedničkog značaja za sve institucije korisnice Programa.

Izrada nacrta plana aktivnosti za rad grupe u 2014.godini bila je tačka dnevnog reda kojom je sastanak zaključen, nakon čega su definirani konkretni koraci i aktivnosti, kao i rokovi ispunjenja istih. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Direkcije za evropske integracije, Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH i Agencije za statistiku BiH.