Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u u ponedjeljak 29.04.2013. godine s početkom u 12 sati u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH (sala 59), Bulevar mira 1, Brčko.  

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 32. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 07.03.2013. godine;

2.    Verifikacija Zapisnika s 33. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 26.03.2013. godine;

3.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.01.-31.03.2013. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda;

4.    Finalni izvještaj o implementaciji projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze I“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvještaj;

5.    Izvještaj o evaluaciji nabavke za projekat „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o evaluaciji nabavke;

6.    Prijedlog Odluke o dodjeli ugovora za projekat „Proširenje informacionog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima sa softverskim modulima za planiranje kadrova i vođenje internog tržišta rada u republičkim organima Republike Srpske“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli ugovora;

7.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave;

8.    Razno.