Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у у понедјељак 29.04.2013. године с почетком у 12 сати у згради Владе Брчко дистрикта БиХ (сала 59), Булевар мира 1, Брчко.  

Предложени дневни ред:

1.    Верификација Записника с 32. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 07.03.2013. године;

2.    Верификација Записника с 33. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 26.03.2013. године;

3.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.01.-31.03.2013. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда;

4.    Финални извјештај о имплементацији пројекта „Скица развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе И“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Финални извјештај;

5.    Извјештај о евалуацији набавке за пројекат „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Извјештај о евалуацији набавке;

6.    Приједлог Одлуке о додјели уговора за пројекат „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на приједлог Одлуке о додјели уговора;

7.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

8.    Разно.