Sastanak Nadzornog i Implementacionog tima za reformsku oblast Javne finansije održan je 10. jula i tom prilikom je dogovoreno da treba nastaviti sa aktivnostima na projektu „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH“. Također je predloženo da se kontaktira Svjetska banka iz koje je potvrđeno da su raspoloženi da pomognu oko angažovanja nezavisnog eksperta koji bi pregledao tendersku dokumentaciju i dao svoje mišljenje oko eventualnih ispravki.

Članovi NT su se složili da cilj u kojem stoji da treba utvrditi tačne kapacitete za uvođenje savremenih međunarodnih računovodstvenih standarda i obračunskog modela računovodstva u javnoj upravi u BiH, te tražiti donatorsku pomoć, nije ostvaren jer nije formirano koordinaciono tijelo sastavljeno od predstavnika svih ministarstava finansija na različitim nivoima vlasti. Zbog toga su članovi Nadzornog tima zauzeli stav da je potrebno što prije osnovati to tijelo, izuzev člana NT iz Republike Srpske koji će naknadno dostaviti svoje mišljenje o ovom pitanju.

Što se tiče Implementacionog tima, usvojeni su Izvještaj sa testiranja BMIS sistema na pilotskim jedinicama i Proširenje BMIS projekta.

Dogovoreno je da implementator projekta „Informacioni sistem za upravljenje budžetom BMIS“ početkom septembra na sva četiri nivoa vlasti održi prezentaciju BMIS sistema sa otklonjenim nedostatcima. Također je dogovoreno da implementator od kraja jula pa nadalje održi prezentaciju o modelima održavanja sistema na sva četiri nivoa, u skladu sa terminima koji dogovoraju članovima Nadzornog i Implementacionog tima.