FENA: Transparency International (TI) BiH i Fond otvoreno društvo (FOD) BiH uputili su apel predstavnicima Parlamentarne skupštine i Vijeća ministara BiH da u što kraćem roku preduzmu neophodne mjere i aktivnosti kako bi se osiguralo finansiranje i funkcioniranje Agencije za prevenciju korupcije u BiH, kao i primjena Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg akcionog plana.

– U protivnom, period primjene usvojenih strateških dokumenata će isteći, a da ni trećina preuzetih obaveza i aktivnosti neće biti realizirana, posebno imajući u vidu zvanične rezultate poslednjih analiza koji govore da je, nakon više od dvije godine primjene, realizovano 17 posto aktivnosti, i to samo djelimično, upozorava se u otvorenom pismu ovih nevladinih organizacija. Ističu i da su u proteklom periodu predvodili napore civilnog društva na praćenju provođenja antikorupcionih reformi u BiH, dajući aktivan doprinos i u kreiranju antikorupcionih zakona, politika i strateškog okvira za borbu protiv ove pojave.

– Međutim, više od dvije godine od usvajanja Zakona o Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, Strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg akcionog plana izostale su aktivnosti koje bi vodile ostvarivanju ciljeva zbog kojih su doneseni – suzbijanju korupcije u BiH, upozoravaju u pismu. Smatraju i da odnos institucija u BiH prema obavezama koje proizlaze iz navednih dokumenata pokazuje potpuno odsustvo volje za borbu protiv korupcije iako su spomenuta dokumenata sastavni dio obaveza koje je BiH preuzela u procesu evropskih integracija i usvajanjem međunarodnih konvencija.

– Zakon o Agenciji i Strategija su usvojeni kako bi se ispunili uslovi iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima, ali je njihova primjena izostala, te su nakon što je donesena odluka o liberalizaciji viznog režima i potpuno zaboravljeni, ističe se u tekstu. S druge strane, ukazuju TI i FOD BiH, opstrukcije institucija u usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i osiguravanju adekvatnog budžetskog okvira predstavljaju zabrinjavajuće činjenice koje prijete da u odsustvu ostalih kredibilnih napora na sistemskom suzbijanju korupcije omoguće dalju eskalaciju problema korupcije s nesagledivim posljedicama.

– Svako dalje odlaganje osiguravanja elementarnih preduslova za rad Agencije i primjenu Strategije za borbu protiv korupcije predstavljat će jasnu potvrdu saučesništva i novog saziva Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH u opstrukciji borbe protiv korupcije, zaključuju ove nevalidne organizacije.