Fena: U sjedištu Policijske misije Evropske unije u Sarajevu danas je ozvaničen twinning projekt koji u našoj zemlji realiziraju Holandska policijska agencija i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine radi jačanja kapaciteta te direkcije i svih policijskih agencija u našoj zemlji.

Investitor ovog projekta vrijednog 1,2 miliona eura je EU prema Instrumentu za pretpristupnu pomoć IPA 2008.

Počeo je u februaru i trajat će 24 mjeseca.

Bh. direkciji, kao i nacionalnoj holandskoj policijskoj agenciji, podršku u implementiranju projekta pružit će viši policijski službenici iz Holandije, Rumunije, Slovenije i Poljske.

Renzo Daviddi, zamjenik šefa Delegacije EU u BiH, Sweder van Voorst tot Voorst, holandski ambasador, Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti BiH, kao i Marko Vujević, savjetnik u kabinetu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande, naglasili su glavnu dimenziju projekta – osposobljavanje bh. policijskih tijela za borbu protiv najtežih oblika kriminala i korupcije, posebno u kontekstu ambicija naše zemlje za članstvo u Evropskoj uniji, preuzimanja evropske pravne stečevine i primjene sigurnosnih standarda.

Glavni očekivani rezultati fokusirani su na ulogu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u operativnoj međunarodnoj saradnji, njene kapacitete za prikupljanje, razmjenu, upravljanje i analizu sigurnosnih informacija, kao i na kapacitete Sektora za zaštitu lica i objekata.

Direktor Himzo Selimović rekao je da je bh. direkcija za koordinaciju policijskih tijela  rezultat odlučnosti i opredjeljenja da to bude novi kvalitet u policijskoj strukturi BiH, kao i da BiH bude kredibilan partner u regiji i šire u borbi protiv najtežih vidova kriminala.