Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije danas je posjetio Ured koordinatora za reformu javne uprave te je sa državnom koordinatoricom za reformu javne uprave Semihom Borovac razgovarao o budućim zajedničkim aktivnostima u pogledu provedbe akcionih planova za realizaciju Strategije reforme javne uprave u BiH i Strategije za borbu protiv korupcije.   

Borovac je informirala direktora Agencije da je Ured koordinatora uradio, a vlade na sva četiri upravna nivoa usvojile, Revidirani akcioni plan 1 koji, između ostalog, i predstavlja modernizaciju javnog sektora u BiH. Upravo je modernizacija javnog sektora jedna od aktivnosti Akcionog plana Strategije za borbu protiv korupcije za čiju provedbu je zadužen Ured koordinatora.  Također, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH predstavila je projekat „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“ te naglasila da će projekat, a nakon odobrenja Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, biti finansiran donatorskim sredstvima. Ovaj projekat je zajednički za sva četiri upravna nivoa (BiH, Federacija BiH, Republika Srpska i Brčko distrikt BiH) , a aktivnosti koje će biti provedene su, između ostalog, obuke državnih službenika u borbi protiv korupcije, kao i provedba javne kampanje o ovoj tematici. Jedna od partnera u provedbi ovog projekta bit će i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupacije.

Inače, u Revidiranom akcionom planu 1 neke od novih mjera i aktivnosti tiču se isključivo jačanja etičkih kodeksa u državnoj službi ali i same etike državnih službenika.

Direktor za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije  izrazio je zadovoljstvo uspostavom saradnje sa Uredom koordinatora. Lisak je kazao da u Agenciji još uvijek čekaju na usvojenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, kao i na materijalno-tehničkom opremanju i kadrovskom popunjavanju Agencije. Obzirom da i Ured koordinatora ali i Agencija imaju u svojoj nadležnosti koordinaciju organa uprave, Lisak vjeruje da će iskustva koja Ured ima u tom pogledu biti od pomoći i Agenciji koja takve mehanizme tek treba da izgradi.