BEOGRAD, 6. OKTOBRA (SRNA) – Reforma javne uprave i njena modernizacija su ključni za pristupanje zemalja regiona u EU i to je težak, ali ostvariv proces – izjavio je ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije Milan Marković, otvarajući u Beogradu dvodnevni regionalni skup o javnoj upravi. Marković je rekao da je javna uprava u zemljama regiona na istom nivou i da će zemlje regiona morati da ubrzaju napore s ciljem pristupanja EU, a to je značajna prilika i da se unaprijedi kvalitet života građana.

"Treba da učimo jedni od drugih na primerima i uspeha, ali i neuspešnih rešenja. Moramo ponovo pronaći i izgraditi međusobno poverenje i prijateljstva i to je najvažniji izazov", naglasio je Marković.

On je napomenuo da se javna uprava mora modernizovati da bi bila ispunjena očekivanja građana i privrednika, te da je dobra javna uprava važan element za kvalitet života građana, kao i za konkurentnost privrede.

Ambasador Švedske u Beogradu Krister Asp rekao je da je reforma javne uprave od ključnog značaja za članstvo u EU i da Srbiji treba pomoći na putu ka Uniji i omogućiti njenoj, ali i vladama zemalja u regionu, da pruže kvalitetnije i bolje usluge građanima, što važi i za sve zemlje regiona.

Šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer ocijenio je da je bitna reforma javne uprave da bi bili provedeni svi zakoni potrebni na putu ka EU, te da je bitan snažan zakonski okvir, depolitizacija javne uprave i njena profesionalizacija, kao i jasna pravila igre. On je rekao da zemlje regiona imaju često dobra zakonska rješenja, ali rijetko dobru implementaciju, te dodao da su potrebni i dobro obučeni službenici i transparentno okruženje radi privlačenja investitora.

Dvodnevna regionalna konferencija o javnoj upravi počela je u Beogradu gdje će predstavnici resornih ministarstava država regiona, među kojima i BiH, potpisati deklaraciju o regionalnoj saradnji u procesu modernizacije javne administracije.

Na konferenciji "Usluge, vještine i kapaciteti – ključni izazovi u izgradnji moderne javne uprave u Evropi" učestvuju predstavnici državnog vrha Srbije i država regiona, dok će se drugog dana učesnicima obratiti predsjednik Srbije Boris Tadić. Skup je okupio oko 200 učesnika, među kojima su zvaničnici nadležni za državnu upravu iz Crne Gore, Hrvatske, BiH, Slovenije, Makedonije, Albanije i Srbije, visoki predstavnici institucija EU, predstavnici državne uprave, civilnog sektora i stručna javnost.

BiH na skupu predstavlja državni koordinator za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac. Organizator skupa je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije.

Drugog drugog dana konferencije, poslije potpisivanja ministarske deklaracije u 15.00 časova, predviđeno je obraćanje potpisnika medijima, zajedno sa potpredsjednikom Vlade Srbije Božidarom Đelićem. Konferencija je organizovana uz podršku Švedske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i Švedskog instituta za javnu upravu.