Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU u BiH Valentin Inzko, šef Policijske misije EU u BiH Stefan Feller i otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH Boris Iarochevitch pozdravljaju današnje usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

Usvajanje pravilnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH je bio jedan od preostalih uslova u okviru dijaloga o liberalizaciji viznog režima.

U pogledu dijaloga o liberalizaciji viznog režima, i dalje ostaje neriješeno pitanje imenovanja direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, i to bi moglo prolongirati odluku Vijeća i Evropskog parlamenta o liberalizaciji viznog režima za Bosnu i Hercegovinu

Visoki predstavnik i Specijalni predstavnik EU u BiH, Šef Policijske misije EU u BiH i Otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH žele podsjetiti institucije BiH da će Evropska komisija 31. avgusta okončati svoj izvještaj o postignutom napretku u ovim oblastima namjenjen Evropskom parlamentu, objavljeno je na službenoj stranici Delegacije Evropske unije u BiH.